Specjalizacja

Rozwiązywanie sporów i arbitraż

W ramach świadczonej przez LSW obsługi procesowej, kompleksowo wspieramy osoby prywatne, instytucje, przedsiębiorstwa i firmy.

Kancelaria adwokacka LSW reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi (arbitrażowymi), jak również przed Sądem Najwyższym.

Wspieramy także Klientów w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych i pomagamy w ocenie ryzyk związanych z takimi postępowaniami.

Mamy wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego, prawa pracy, karnego, skarbowego, czy antymonopolowego.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje kompleksowe przygotowanie strategii rozwiązywania sporu już na etapie przedsądowym.

Nasze Ostatnie Sukcesy