Specjalizacja

Rynek kapitałowy

Nasz zespół prawników świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz uczestników rynków kapitałowych.

Doradzamy funduszom inwestycyjnych oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych. Uczestniczymy w tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych i alternatywnych spółek inwestycyjnych. W ramach bieżącej obsługi doradzamy w zakresie obowiązków regulacyjnych uczestników rynku kapitałowego.

W ramach praktyki, usługi świadczą prawnicy dysponujący kilkunastoletnim doświadczeniem związanym z obsługą prawną procesów wprowadzania akcji do obrotu giełdowego, w tym sporządzania prospektów emisyjnych.

Doradzamy w zakresie obsługi prawnej procesów dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku giełdowym, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz przeniesienia notowań. Nasza kancelaria prawna wspiera Klientów w procesach emisji, a także przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Reprezentujemy emitentów przed KNF, GPW i KDPW.