Specjalizacja

Zamówienia publiczne

LSW prowadzi kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne i sprawne uzyskiwanie oraz udzielanie zamówień publicznych.

Dla Wykonawcy:

W ramach kompleksowej obsługi wykonawców, wspieramy Klientów na każdym etapie procesu przetargowego oraz podczas realizacji inwestycji pomagając uniknąć formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach.

Dla Zamawiającego:

Pomagamy Zamawiającym w identyfikacji wymogu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, doradzamy przy wyborze i przygotowaniu najkorzystniejszego dla zamawiającego trybu udzielenia zamówienia publicznego, a także wspieramy przy przygotowaniu postępowań przetargowych.

Jako specjaliści od prawa zamówień publicznych i funduszy unijnych, wspieramy również beneficjentów środków unijnych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W przypadku sporów, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, a także pomagamy uzyskać zgodne stanowisko podczas procesu negocjacji.

Nasze Ostatnie Sukcesy