Specjalizacja

Zielona energia i ochrona środowiska

Wraz ze wzrostem znaczenia ochrony środowiska wzrasta liczba nowych przepisów i obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Skutecznie wspieramy Klientów na tle ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych i organizacyjnych jak również w zarządzeniu sytuacjami kryzysowymi.

Organy państwowe rygorystycznie egzekwują administracyjno-urzędowe wymogi produkcji, obrotu i utylizacji tworzyw czy też kontrolują proces obrotu odpadami. W gąszczu dokumentacji, spełniając jej wymogi formalno-prawne, staramy się nie zatracić racjonalności i nie ograniczać codziennej działalności biznesowej naszych Klientów.

Wszyscy obserwujemy wzrost znaczenia ochrony środowiska, z którą ściśle związana jest tzw. zielona energia, czyli energia pozyskiwana w sposób zgodny z przyrodą. Zagadnienia te ściśle związane są z aspektami technicznymi, know-how i jego dystrybucji, finansowania start-up’ów ale również restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Zielona energia jest pojęciem różnorodnym technologicznie. Różnorodności tej próbuje dotrzymać kroku prawo, szukając rozwiązań wspólnych. Produkcja energii, jej przesył i obrót nie wyczerpują zagadnień, z którymi zmagają się przedsiębiorcy działający w tej branży. Jako kancelaria adwokacka stawiamy sobie za cel zapewnienia szerokiej i kompleksowej obsługi Klientów zgłębiając zagadnienia techniczne stosowane w ich przedsiębiorstwach.