Bartosz Nowicki

Mniej prawa, więcej biznesu.

 • O mnie
 • Publikacje
 • Szkolenia
W LSW

Bartosz to doradca biznesowy i prawnik multidyscyplinarny. Koncentruje się na obsłudze biznesu w zakresie transakcji, restrukturyzacji, upadłości, likwidacji, prawa handlowego i prawa spółek, a także w rozwiązywania sporów.

Wyróżnia Go świadomość biznesowa a jego motto zawodowe to „mniej prawa, więcej biznesu”, co w praktyce oznacza dbałość
o rozumienie biznesu i stosownie prawa jako narzędzia służącego skutecznemu rozwiązywaniu konkretnych biznesowych problemów.

Bartosz obsługuje klientów z sektora finansowego, stalowego, energetycznego, stoczniowego, farmaceutycznego, medialnego, handlowego i usługowego.

W LSW jest liderem praktyki Restrukturyzacji i Niewypłacalności – wysoko ocenianej w rankingu Legal 500:

„Kompleksowe zlecenia restrukturyzacyjne stanowią kamień węgielny praktyki … Zespół jest wysoko ceniony zarówno przez lokalnych, jak i międzynarodowych klientów, za osiągnięcia w prowadzeniu takich prac”.

Praktyka Bartosza Nowickiego obejmuje:

Doradztwo biznesowe

 • prowadzenie złożonych, wieloetapowych projektów biznesowych, wymagających łączenia kompetencji z różnych dziedzin prawa, zarządzania i finansów oraz koordynacji pracy wieloosobowych zespołów
 • regularne pełnienie funkcji zarządczych, w tym w ramach postępowań restrukturyzacyjnych, także jako likwidator
 • wsparcie w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym wykonywanie uprawnień właścicielskich, ochrona praw korporacyjnych i majątkowych.

Restrukturyzacja

 • reprezentowanie wierzycieli i ochrona ich interesów w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych, egzekucyjnych i likwidacyjnych
 • działanie na rzecz przedsiębiorców w kryzysie, w tym przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych, negocjowanie układów, zarządzanie płynnością, pozyskiwanie finansowania, zarządzanie kosztami oraz przeprowadzanie dezinwestycji.

Doradztwo transakcyjne, w tym związane z zagrożonymi aktywami

 • pełnienie roli pośrednika i doradztwo w zakresie szerokiego wachlarza inwestycji o różnym stopniu ryzyka, w tym inwestycji w zagrożone aktywa
 • prowadzanie audytów prawnych, doradztwo w zakresie struktury i warunków transakcji, pozyskiwanie finansowania, opracowywanie dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w zakresie zabezpieczeń, nadzór i egzekwowanie zobowiązań inwestycyjnych.

Spory

 • prowadzenie spraw mediacyjnych, sądowych, administracyjnych, arbitrażowych i egzekucyjnych.

Prawo korporacyjne i handlowe

 • obsługa prawna bieżącej działalności korporacyjnej i handlowej spółek, w tym obsługa organów korporacyjnych
 • reprezentowanie klientów w sporach korporacyjnych, ochrona przed wrogim przejęciem
 • kontrakty handlowe – negocjowanie oraz opracowywanie dokumentacji kontraktowej.

 

W czym mogę pomóc?

  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.
  Bartosz Nowicki