Edyta Niemyska

Inwestowanie ze środkami publicznymi, rozwój przez innowacje, wygrywanie przetargów, egzekwowanie swoich praw w zakresie konkurencji wymaga zastosowania wielopłaszczyznowych strategii, aby sięgnąć po sukces i uniknąć zagrożeń.

 • O mnie
 • Publikacje
 • Szkolenia
W LSW

Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej, prawie zamówień publicznych oraz funduszach unijnych.

Doradza inwestorom, właścicielom i operatorom infrastruktury, podmiotom wykonującym usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), w tym w sektorach regulowanych, sektorze transportu, mediach czy w projektach PPP, beneficjentom korzystającym ze środków unijnych oraz przedsiębiorcom, działającym w sektorach regulowanych. Wspiera klientów przy planowaniu, pozyskiwaniu i stosowaniu instrumentów wsparcia inwestycyjnego, w transakcjach obejmujących m.in. relokację działalności, obciążenia lub przeniesienia subsydiowanych aktywów, nabycia udziałów (akcji), wydzielenia części przedsiębiorstwa lub ograniczenia zakresu działalności (downsizing), jak również w procesach restrukturyzacyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz przed organami udzielającymi wsparcia ze środków publicznych (w tym, m.in. PARP i NCBiR). W sprawach z zakresu zamówień publicznych regularnie reprezentuje klientów m. in. przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli.

Z zakresu prawa zamówień publicznych posiada doświadczenie obejmujące m.in.: kompleksowe doradztwo przy wyborze najkorzystniejszego dla zamawiających trybu udzielenia zamówienia publicznego, doradztwo i przygotowanie dokumentacji  dla zamawiających,  wsparcie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie specjalistycznych opinii dla zamawiających, jak i wykonawców, w tym dotyczących rażąco niskiej ceny oraz zmów przetargowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Słuchaczka dwuletniego programu studiów w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Centre for English and European Legal Studies) organizowanego przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w programie International Competition Law w ramach International Practice Diploma organizowanym przez College of Law w Londynie i International Bar Association. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu prawa konkurencji na Vrije Universiteit Brussel (VUB) ukończonych tytułem  LL.M. Doktorantka w INP PAN.

Od 2004 roku pełni funkcję reprezentującego Polskę eksperta prawnego Your Europe Advice przy Komisji Europejskiej. Od 2011 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się również językiem francuskim.

 • „Zasada konkurencyjności na nowo”
  • 19 kwietnia 2023
 • „Najczęstsze błędy w projektach B+R finansowanych ze środków publicznych i nie tylko”
  • 1 marca 2023
 • "Najczęstsze błędy w projektach B+R finansowanych ze środków publicznych"
  • 14 września 2022
 • “Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w nowej ustawie PZP” (webinarium wspólnie z Kingą Rochalską)
  • 14 grudnia 2020
 • “Nowa ustawa PZP – jakie zmiany czekają wykonawców?” (webinarium wspólnie z Kingą Rochalską)
  • 7 grudnia 2020
 • "Ułatwienia dla beneficjentów unijnych i nowe możliwości finansowania" (webinarium wspólnie z Kingą Rochalską) - LSW
  • 28 kwietnia 2020
 • “Umowy w sprawie zamówienia publicznego” (webinarium wspólnie z Kingą Rochalską)
  • 18 grudnia 2020
 • „Umowy agencyjne w orzecznictwie ETS oraz w wytycznych Komisji Europejskiej” (warsztaty „Umowy Dystrybucyjne Praktyka Krajowa i Międzynarodowa”) - Nowoczesna Firma S.A.
  • 25 września 2012
 • "Praktyka UOKiK w sprawach dotyczących umów dystrybucyjnych” (warsztaty „Umowy w dystrybucji”) - Business Media Solutions
  • 8 grudnia 2011
 • "Finansowanie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem środków unijnych w ramach konferencji: Lokalizacja i budowa farm wiatrowych – na lądzie i na morzu - VII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej,"
  • 16 października 2009
W czym mogę pomóc?

  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.
  Edyta Niemyska