Emil Tomaszewski

Zdobyte doświadczenie połączone ze zrozumieniem potrzeb Klienta pozwala osiągać oczekiwane rezultaty i zbudować długotrwałe relacje.

  • O mnie
  • Publikacje
W LSW

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie rynku kapitałowego oraz prawie procesowym.

W ramach specjalizacji uczestniczy w projektach związanych z publicznym oraz niepublicznym obrotem papierami wartościowymi, tworzeniem, łączeniem, podziałem oraz przekształcaniem spółek prawa handlowego. Prowadzi także bieżącą obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w negocjacjach oraz sporach na etapie sądowym, oraz pozasądowym.

Bierze udział w projektach inwestycyjnych, doradza w obszarach związanych z transakcjami fuzji
i przejęć. Wspomaga oraz nadzoruje prace organów spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Reprezentuje klientów w trakcie obrad Zgromadzeń Wspólników oraz Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Doradza klientom w zakresie realizacji projektów gospodarczych.

Posiada doświadczenie w zakresie złożonych sporów korporacyjnych, w tym związanych ze spółkami publicznymi.

Zasiada w Radzie Nadzorczej CPD S.A. z siedzibą w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stypendysta programu Erasmus na Universita degli Studi di Sassari we Włoszech.

Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Spółek prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami „Project Management” prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

W czym mogę pomóc?

    Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.
    Emil Tomaszewski