Emil Tomaszewski

Adwokat
  • O prawniku
W LSW

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych.

Reprezentuje klientów w negocjacjach oraz sporach na etapie sądowym oraz pozasądowym.

W ramach specjalizacji uczestniczy w projektach związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi, łączeniem, podziałem oraz przekształcaniem spółek prawa handlowego. Bierze udział w projektach inwestycyjnych, doradza w obszarach związanych z transakcjami fuzji i przejęć. Wspomaga oraz nadzoruje obsługę posiedzeń organów spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Reprezentuje klientów w trakcie obrad Zgromadzeń Wspólników oraz Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

Brał udział m.in. w projektach dotyczących wprowadzania akcji spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynek NewConnect. Współuczestniczył w przygotowaniu ofert publicznych akcji (IPO) w oparciu o prospekt emisyjny.

Zasiada w Radzie Nadzorczej CPD S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stypendysta programu Erasmus na Universita degli Studi di Sassari we Włoszech.

Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Spółek prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami „Project Management” prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Rozwiń opis

    Napisz do prawnika