Kinga Rochalska-Sasin

Prawo jest narzędziem wspierającym. Aby być wiarygodnym partnerem, za niezbędne uważam zrozumienie biznesu z perspektywy klienta. Rynek infrastruktury szczególnie wymaga doskonałego warsztatu prawnego, jak również doświadczenia i pozaprawnej wiedzy specjalistycznej.

  • O mnie
  • Publikacje
  • Szkolenia
W LSW

Specjalizuje się w sprawach związanych z realizacją procesu budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane. Doradza w projektach z udziałem funduszy unijnych.

Uczestniczy w projektach procesu budowlanego od fazy koncepcji do fazy realizacji inwestycji. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań sądowych m.in. związanych z wadami prac budowlanych oraz nabywaniem praw do nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących najmu powierzchni użytkowych, dzierżawy oraz prawa użytkowania wieczystego, w szczególności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ramach praktyki zamówień publicznych świadczy kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne i sprawne uzyskiwanie oraz udzielanie zamówień publicznych. Zajmuje się przygotowaniem i analizą dokumentacji zamawiającego, pomocą zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia, a także obsługą procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Prowadzi postępowania podmiotów korzystających ze środków unijnych, w szczególności przygotowuje zapytania ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności oraz wspiera beneficjentów przy postępowaniach dotyczących zwrotu dofinansowania.

Posiada szerokie doświadczenie w alternatywnych formach rozwiązywania sporów, w szczególności prowadzeniu negocjacji ugód sądowych oraz pozasądowych, a także w arbitrażu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii notarialnej oraz renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w zagadnieniach prawa nieruchomości i prawa zamówień publicznych.

Radczyni Prawna wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła podyplomowe studium zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Członek stowarzyszenia Prawa zamówień publicznych.

W czym mogę pomóc?

    Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.
    Kinga Rochalska-Sasin