Marcin Grzelecki

  • O mnie
  • Specjalizacje i branże
Aktualnie

Marcin jest ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego. Wspólnik w ALLIN TAX Sp. z o.o. – partner współpracujący z kancelarią LSW.

Doradza w szczególności w zakresie planowania podatkowego, zarządzania majątkiem, prowadzenia transakcji inwestycyjnych oraz regulowania podatkowych aspektów sukcesji.

Wspiera zamożnych klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz firmy rodzinne w procesach przygotowania i wdrożenia efektywnych i bezpiecznych scenariuszy podatkowych oraz  planów sukcesji, w tym w oparciu o struktury zagraniczne.

Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów indywidualnych, wykonujących wolne zawody, artystów i sportowców; w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych, instytucji non-profit oraz funduszy powierniczych.

Reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi, jak i w ramach procesów stanowienia prawa.

Jest autorem licznych artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej. Często występuje w roli prelegenta na  konferencjach, w szczególności tych organizowanych dla branży audiowizualnej, mediowej i kreatywnej. Posiada również doświadczenie i wiedzę w zakresie aspektów podatkowych komercjalizacji własności intelektualnej (w tym badań naukowych).

Specjalizacje

Marcin Grzelecki
W czym mogę pomóc?