Marcin Włodarski

Nieruchomości to nie są tylko pieniądze.

  • O mnie
  • Publikacje
W LSW

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie w postępowaniach reprywatyzacyjnych w sprawie nieruchomości o łącznej powierzchni kilkudziesięciu tysięcy hektarów.

Przeprowadził postępowania odszkodowawcze za wywłaszczone nieruchomości zakończone przyznaniem odszkodowań na łączną kwotę ponad 2 mld złotych.

W jego obszarze zainteresowań znajduje się prawo nieruchomości, realizacja inwestycji, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, reprywatyzacja oraz prawo spółek.

W ramach specjalizacji  zrealizował szereg złożonych projektów inwestycyjnych, uzyskując dla Klientów tytuł prawny do nieruchomości, decyzję o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Doradzał w sprawach związanych z uzyskaniem tytułu prawnego i zagospodarowaniem nieruchomości, scaleniem gruntów oraz w sprawach dotyczących lokalizacji i ochrony obiektów nietypowych o walorach kulturalno-historycznych.

W swoim portfolio zawodowym ma obsługę inwestycji budowlanych na nieruchomościach pod nadzorem i współpracą konserwatora zabytków. Z sukcesem prowadził także sprawy dotyczące rozbudowy i modernizacji centrów handlowych w Warszawie.

Dla  czołowych polskich deweloperów i funduszy inwestycyjnych przeprowadził analizy nieruchomości w kontekście nabycia, zwiększenia możliwości inwestycyjnych nieruchomości i realizacji inwestycji.

Doradza Klientom w sprawach dotyczących bezkosztowego nabycia nieruchomości.

Uczestnik prac legislacyjnych dotyczących prawa nieruchomości. m. in. specustaw wywłaszczeniowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo wodne, ustawy przesyłowej, ustawy węglowodorowej, prawa budowlanego, ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz procedury administracyjnej.

Autor artykułów i komentarzy oraz kilkudziesięciu szkoleń dotyczących nieruchomości, inwestycji infrastrukturalnych i procedury administracyjnej.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tuż po zakończeniu studiów rozpoczął indywidualny przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończony uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych (temat dysertacji: „Status prawny wierzycielskich papierów wartościowych emitowanych w Polsce w latach 1918-1939”).

W czym mogę pomóc?

    Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.
    Marcin Włodarski